Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Teithio'r Byd

Y rhaglen sy'n cael yr effaith ehangaf ar hyn o bryd yw ein rhaglen Teithio'r Byd, a gynhelir bob yn ail blwyddyn. Dros gyfnod o ddau fis mae gweithwyr yn cofnodi ar wefan y pellterau y maent yn eu teithio drwy gerdded, nofio, rhedeg neu feicio.

Mae cerrig milltir ar hyd y ffordd yn eich helpu i gyfrifo pa mor bell rydych wedi ei deithio o amgylch y byd drwy feicio, nofio a cherdded. 

Yna mae'r wefan yn adio'r gweithgareddau hyn at ei gilydd ac yn dangos hynt rhai sy'n cymryd rhan yn y cynllun o amgylch arfordir Cymru, gyda chyfranogwyr yn dechrau a gorffen yn eu sefydliadau cartref.

I'r rhai sydd â diddordeb mwy cystadleuol yn y mater, mae'r wefan wedyn yn llunio cynghrair i unigolion a'u hadrannau, a hefyd yn cymharu cynnydd y ddwy brifysgol yn erbyn y llall. Gall unrhyw aelod staff ymuno â'r rhaglen a gellir mynd at y gwefannau drwy'r lincs isod:

www.walk.bangor.ac.uk

www.travel.aber.ac.uk

Site footer