Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Amcanion Strategol

 1. Creu pedair canolfan ymchwil ryngwladol gydnabyddedig a fydd yn adeiladu ar y wybodaeth arbenigol a rennir gan PCA a PCB :
  • Y Ganolfan Ymchwil Dalgylchoedd ac Arfordiroedd
  • Canolfan Ymchwil Integredig i'r Amgylchedd Wledig
  • Y Ganolfan ar gyfer Deunyddiau a Dyfeisiadau Swyddogaethol Uwch
  • Sefydliad Astudiaethau Canoloesol a Modern Cynnar
 2. Datblygu rhwydweithiau rhyngwladol o ymchwilwyr a budd-ddeiliaid i fod yn sail i'r rhaglenni ymchwil hyn ac i sicrhau llif effeithiol o wybodaeth rhwng y canolfannau ymchwil, yr economi a'r gymdeithas
 3. Datblygu meysydd cydweithredu pellach, gan adeiladu ar y canolfannau cychwynnol, ac arwain at gyflunio, yn bellgyrhaeddol, strategaethau ymchwil y sefydliadau
 4. Datblygu rhwydwaith cyfnewid gwybodaeth arloesol gyda'r nod o wneud gwahaniaeth arwyddocaol a mesuradwy i economi Gogledd a Chanolbarth Cymru.

Site footer