Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Rheolaeth a Threfn Lywodraethol

Mae'r modelau rheoli llwyddiannus a sefydlwyd o dan y Bartneriaeth Ymchwil a Menter wedi cael eu hymestyn i ymdrin ag ystod lawn y Gynghrair Strategol. Mae'r prifysgolion wedi ymrwymo i gydweithio i ehangu'r rhyngweithio ac adeiladu cydberthynas fydd o fantais i'r naill ochr a'r llall, sy'n datblygu cryfder ar y cyd ac ar yr un pryd yn parchu hunaniaeth unigol. O dan y cytundeb cynghrair strategol a lofnodwyd gan y ddau sefydliad mae'r prifysgolion wedi ymrwymo i'r strwythur rheoli a welir yn y diagram isod. Mae'r model rheoli a fabwysiadwyd yn fwriadol o natur ddringadwy ac fel bydd mentrau'n tyfu tu hwnt i'r gweithgareddau dechreuol bydd y strwythur hwn yn caniatáu cydlynu a chyfathrebu'n effeithiol ar draws haenau.

Mae’r Swyddfa Cynghrair Strategol yn darparu gwasanaeth ysgrifenyddol i'r uwch grwpiau i alluogi a hwyluso rhyngweithio wrth symud ymlaen o dan y Gynghrair Strategol.

 

Site footer